Press "Enter" to skip to content

Posts published by “bao bao”

Cảnh sát PC&CC Thành phố tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng cháy Quý I/2018 và triển khai phương hướng công tác Quý II/2018

bao bao 0

Ngày 05/4/2018, Cảnh sát PC&CC TP HCM tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng cháy Quý I và triển khai phương hướng trọng tâm trọng Quý II/2018. Hội…