Chia sẻ về hệ số điều chỉnh giá đất tại khu nhà ở 28ha huyện Nhà Bè

UBND TP.HCM mới đây đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá bán, giá thu tiền sử dụng đất tái định cư tại khu nhà ở 28ha xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè nhằm phục vụ dự án di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity.

 

Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất ở đường nội bộ (1 mặt tiền) là 3,417; gồm các lô 3, 4, 5, 6, 7 (khu Al); lô 2, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (khu A2); lô 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (khu C1); lô 9 (khu C4) và lô 18 (khu C5).

Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại lô 8 – khu C4 góc đường nội bộ (2 mặt tiền) là 3,796.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở đường nội bộ 40m – 50m (1 mặt tiền) là 4,5; gồm các lô 36, 37 (khu Al); lô 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 (khu A2). UBND thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chủ tịch UBND quận/huyện rà soát kỹ danh mục các dự án triển khai trên địa bàn thành phố; thực hiện công bố công khai danh sách các dự án đủ điều kiện thu hồi đất; lập danh sách các dự án trọng điểm của thành phố có sử dụng đất để mời gọi đầu tư trong năm 2019.

Trả lời