Press "Enter" to skip to content

ĐẦU BÁO LỬA TỬ NGOẠI HOCHIKI

bao bao 0

Đầu báo lửa tử ngọai HF-24
Điện áp: 24 VDC
Xuất xứ: USA
Chi tiết :
MôSubscript tả sản phẩm
– Các HF-24 là thích hợp cho sử dụng bất cứ nơi nào có nhu cầu để phát hiện cháy tự động có thể phát triển nhanh chóng hoặc nơi mà nội dung có giá trị lớn.
– Các HF-24 sử dụng một ống soi tia cực tím mà hấp thụ ánh sáng cực tím rất yếu như rằng ngọn lửa phát ra từ một. Đây là phát hiện như là một đào tạo của các xung phóng điện tạo ra một dòng điện. Các mạch điện tử trong cơ thể phát hiện dịch hành động này như là một tín hiệu báo động. Có một mạch, giúp ngăn chặn truy cập máy báo động xảy ra từ ánh sáng cực tím một-shot như sấm sét hoặc pháo sáng vũ trụ. Ngoài ra có những cải tiến mạch đó
– Giới hạn phát hiện của độ dài sóng chỉ 1.850-3.000 angstroms do đó bỏ qua ánh sáng nhìn thấy và hồng ngoại.
– Phát hiện nhanh rực cháy
Rất đáng tin cậy, lâu dài cuộc sống thụ tia cực tím ống
– Tiêu thụ điện năng thấp
HF-24 có thể được trộn lẫn với các loại khác của phát hiện về phát hiện của bảng mạch thể thay đổi với khói Hochiki tiêu chuẩn của Mỹ và các căn cứ phát hiện nhiệt. – Kích thước và màu sắc tương tự như khói Hochiki America khác và phát hiện nhiệt.
– Dễ dàng Bảo trì – làm sạch có thể được thực hiện mà không cần tháo máy phát hiện.
– Không UL niêm yết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *